За нас

„ЕКСТРАКТУМ“ ООД е нова малка фирма създадена с цел развитие на метода за екстрахиране на растителни суровини – подправки, билки, цветя и др. по иновативна технология чрез втечнен газ. Тласък за това развитие дава спечеленото от фирмата финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на Българската икономика“ 2007 – 2013 и Европейския фонд за Регионално развитие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/ 1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”.

В основата на фирмата е малък колектив от висококвалифицирани специалисти от областта на техниката и технологията на ароматичните продукти. Този колектив развива подкритичната екстракция с втечнен газ на широк набор растителни суровини от 2004 г. „ЕКСТРАКТУМ“ ООД съчетава по уникален начин иновативна и ефективна технология за производство на висококачествени ароматични екстракти, практически опит в тяхното получаване и в разработването, и експлоатацията на съответното оборудване.

Подкритичната екстракция с втечнен газ позволява извличане на ценни ароматични и лечебни растителни компоненти при липса на: 

  • Висока температура
  • Въздух
  • Вода
  • Светлина
  • Остатъчен разтворител
  • Големи енергийни разходи

Получените екстракти в концентриран вид, напълно лишени от разтворител, са с много високи мирисови характеристики и запазени нативни свойства. Могат да се използват като ароматизанти и заместители на традиционите подправки в хранително-вкусовата промишленост и компоненти в парфюмерията, козметиката и медицината.

Предлагаме екстракти от разнообразни растителни суровини: кориандър, бял риган, чубрица, черен пипер, кимион, роза, лайка, хвойна и др. , които са  течни  и готови за влагане в различни продукти.  За специфични екстракти, количества и актуални цени, моля свържете се по телефон или e-mail.