Български етерични масла и технологии – минало, настояще и бъдеще

Д-р Н. Ненов от „Иносолв” ЕООД представи доклад на тема „Български етерични масла и технологии – минало, настояще и бъдеще” пред участници в IFEAT (International Federation of Essential oil and Aroma Trade) опознавателна обиколка в Пловдив, България. Участници бяха водещи специалисти и собственици от световни компания от етерично-маслената промишленост.