Антиоксидантни свойства

Екстракти

Получените чрез екстракцията с втечнен газ екстракти са от лесно подвижни, през гъсти масловидни течности до полутвърди маси. Като цяло се състоят от летлива част /между 5 и 90%/ – съвпадаща или доближаваща се до етеричнотот масло от съответната суровина и нелетлива част от глицеридни масла или восъци. Мирисът на всички екстракти е силен, свеж, характерен за суровината. Само за някои цветни суровини харатерният мирис се усеща след ражреждане в спирт. Цветът им варира от безцветен, през жълт, червен и кафяв до почти черен. Обикновено за зърнени суровини цветът е от жълт до жълто-кафяв, а за сухи листни от тъмно кафяв до почти черен.

Екстрактите представляват неполярни, липофилни смеси, които са напълно разтворими в растителни и животински мазнини, частично разтворими в чист етилов алкохол и напълно неразтвоми във вода. Болшинството екстракти притежават силно изразени антимикробни и антиоксидантни свойства Екстрактите не съдържат в себе си никакви остатъчни количества разтворител. Те са изцяло натурални като съдържат само компоненти, представени в природната суровина. Рандеманът при тяхното получаване варира от 15 до 200 кg за 1 l екстракт.