Физични свойства

Състояние при стайни условия  
Цвят в течно състояние Безцветен газ
Мирис Слаб, етерен
Разтворимост на вода:  
@0o C 0.60 g H2O/kg
@10o C 0.80 g H2O/kg
@20o C 1.05 g H2O/kg
@30o C 1.40 g H2O/kg
@40o C 1.70 g H2O/kg
Разтворимост във вода @25o C 1.10 g/kgH2O