Химични свойства

Химично IUPAC название 1,1,1,2 – тетрафлуоретан
CAS номер 811-97-2
Молекулна формула СН2FCF3
Молекулна маса 102.03
Диполен момент 2.060 D
Молекулна поляризируемост 13.8 cm3/mol
Диелектрична константа, @20 C, 100 kHz 9.4
Типична чистота от производител 99.98 %