Селективност

Използваният разтворител тетрафлуоретан представлява неполярен разтворител и като такъв извлича маслоразтворими компоненти от растителните суровини. Той лесно извлича компоненти на етеричните масла – летливи, ароматични съединения като въглеводороди /моно, сески- и дитерпени, восъци/, кислородсъдържащи /алдехиди, кетони, етери, висши алкохоли и др./, каротеноиди, лактони, алкалоиди в чисто състояние и др. В по-малка степен извлича компоненти на глицеридните масла – наситени и ненаситени мастни киселини, фосфолипиди и др. Разтворителят е неподходящ за извличане на водоразтворими компоненти от растенията – нисши алкохоли, свързани алкалоиди, аминокиселини, органични киселини, феноли, гликозиди, сапонини, минерални соли, дъбилни и слузести вещества, захари и др.

РазтворимостСравнениеДиелектрични константи