Термични свойства

Температура на насищане @101.3 kPa - 25.9o C
Плътност на течността @20o C 1.207 kg/l
Спец. топлина на парообразуване @20o C 217.0 kJ/kg
Температура Налягане на кипене Плътност пари
@0о C 293 kPa 15 g/l
@10о C 415 kPa 21 g/l
@20о C 572 kPa 29 g/l
@30о C 770 kPa 41 g/l
Дин. вискозитет на течността @25o C 197.9 mPa.s
Повърхн. напрежение на течността @25o C 8.0 mN/m
Дин. вискозитет на парите @25o C 11.8 mPa.s
Ineos Fluor Klea свойства – pdf
lg p, i – диаграма – jpeg, 147 kB