Сравнение със CO2-SCFE

Съществуват две възможни термодинамични условия на сгъстени газове за екстракция на растения – под- (LE) и свръхкритични (SCFE) . При подкритичната екстракция разтворителят е в течно състояние, а при свръхкритичната – в свръхкритично състояние. При сравняване на използвания метод със свръхкритичната СО2 екстракция се открояват следните предимства и недостатъци:

Предимства свръхкритична екстракцияПредимства подкритична екстракция