Оборудване

Процесът на екстракция протича в изобарни условия с нагряване на мисцелата и кондензация на парите на разтворителя. Екстрахираната суровина, предварително подготвена според вида и /цяла, нарязана или смляна/ се поставя в периодиодично действащ екстрактор. Там се залива с чист разтворител извличащ ценни компоненти от нея. Изходящия разтвор от екстрактора, наречен мисцела, постоянно се нагрява в изпарител за отделяне на лесно летливия разтворител. Подходящото оразмеряване на изпарителя осигурява загряване на екстракта с не-повече от 5 К по-висока температура от тази на екстрахиране. Отделените пари на разтворителя се втечняват в кондензатор чрез хладилно охлаждане. Образувания тук чист течен разтворител непрекъснато се подава обратно в екстрактора за повишаване ефективността на екстракционния процес.

Използваният изобарен процес има две главни преимущества пред подобния неизобарен с концентриране на мисцелата чрез дроселиране и и механично сгъстяване на парите на разтворителя:
(i) Липса на загуба на леснолетливи компоненти от екстракта;
(ii) Липса на необходимост от изполване на скъп безмаслен компресор за парите на разтворителя;

extracts