За Нас

Вие сте тук

„ИНОСОЛВ” ЕООД (бивша „Екстрактум” ООД) е малка българска семейна стартъп фирма основана през 2009 г. Тя се занимава с научни изследвания, проектиране и производство на иновативни методи и оборудване за екстракция на активни вещества от природни суровини като ароматични и медицински растения.

Нашият основен бизнес е фокусиран върху екстракция с под-критична екстракция с втечнен газ, екстракция с прегрята вода и сепарационни процеси. 

Фирмата е световен доставчик на решения и оборудване за производство на активни субстанции  в страни като САЩ, Великобритания, Нидерландия, Словакия, България, Румъния, Полша, Чехия. Фирмата е участвала или текущо участва в един европейски проект и над 10 проекта, частно финансирани от предприемачи. Тя работи изключително в кооперация с фирма Комерг Груп.