Екстракция с прегрята вода

Екстракцията с прегрята вода е обещаващ нов метод за „зелено” извличане на неполярни компоненти от растения без използване на органични разтворители. При този метод като разтворител се използва само вода – вещество което е евтино, общодостъпно, екологично чисто, безопасно за човека и пожаро- и взривобезопасно. Основният работен принцип в нашата технология е повишаване налягането на водата с цел увеличаване и на нейната температура, като по този начин се промени селективността и на разтваряне към неполярни компоненти.

За сравнение диелектричната константа на чиста вода при 170о С е равна на тази на водо-алкохолен разтвор с концентрация 67% при 20о С. Оттук перспективите са да се екстрахират неполярни вещества от растения само чрез вода. Типични параметри на процеса са температури до 170о С и продължителност 1-3 min. Експлоатира се система с обем на екстрактора 2 l, като скоро се очакват и промишлени системи с по-големи капацитети.