Екстракция с втечнен газ

В тясно сътрудничество с фирма Комерг (Финикс, САЩ) разработихме ви­со­ко­ефективен метод за екс­тракция на ценни активни вещества от природни суровини като ароматични и медицински растения. Подкритичната екстракция с втечнен газ хранителни качество е разработен от общия колектив през последните години като ефективно средство за производство на ценни активни съставки от природни ресурси като билки, подправки, цветя, индустриален коноп и др.

Този метод предлага редица технологични предимства като подходяща селективност на разтваряне, щадящи параметри на екстракция, безопасност на разтворителя, ниски капитални и експлоатационни разходи за оборудването. Получаваните екстракти са от лесноподвижни до гъсти оцветени течности със силен характерен аромат на изходната суровина или високо съдържание на целеви активни съставки с приложение в хранителни, козметични и медицински продукти.

Този метод е патентован и широко навлязъл в практиката по света в промишлен мащаб чрез оборудване собствен дизайн и производство. Екстрактите получени чрез екстракция с втечнен газ имат регистрирана търговска марка BOTFEX.