Представители на фирмите Комерг Груп и Иносолв посрещнаха японска група специалисти

Представители на фирмите Комерг Груп и Иносолв посрещнаха в Пловдив японска група специалисти от мулти-милиардната фирма Suntory начело с ръководителя на R&D отдела и. Пред чуждестранните гости бе направена демонстрация на възможностите на иновативния метод на екстракция на аромати от кафе с хранително качество втечнен газ. Набелязани бяха мерки за бъдещо сътрудничество.