Сепарация

Вие сте тук

Екстракцията е само първа­та стъпка. Продуктите с ви­со­ка добавена стойност изис­­кват ефективна сеп­а­ра­ция. Ние използваме раз­лич­ните точки на оро­ся­ва­не на отделните компо­нен­ти при тяхното разделяне.