Промишлени решения

Освен нашия основен бизнес ние развиваме проектантска, консултантска и малка монтажна дейност за технически решения в преработващата промишленост за парни системи, отоплителни и климатични инсталации, изпарителни и дестилационни системи, енергетика и др. Списъкът на нашите по-значими обекти включва:

 • Реконструкция, система за управление и пуск на многостепенна изпарителна уредба за ябълков и вишнев сок с капацитет 2.5 m3/h на входящия разтвор във фабрика Кричимфрукт – гр. Кричим (2017/2018) – ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Проект на паротурбинна когенерационна система 18 MWe използваща отпадна процесна пара с параметри 45 bar и 425о С в хартиена фабрика Mondi – гр. Стамболийски (2012) -  ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Проект и технически решения на климатична инсталация базирана на газов абсорбционен чилър за отопление и охлаждане на 11 000 m2 помещения във фабрика за каталози боя за коса Color Chart – Пловдив (2018)
 • Проект и технически решения на парокотелна инсталация с производителност 1 t/h пара с гориво черешови костилки във фабрика за пияни череши „Агри България” (част от Ferrero) – с. Радиново (2017/2018) – ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Проект и технически решения за парна инсталация и паропроводи в млекопреработвателно предприятие OMK – Пловдив (2015)
 • Проект и технически решения за охладителна инсталация към фабрика за пластмасови изделия Мони МГ – Пловдив (2013)
 • Проект и технически решения за система за водно подгряване на вани за електролизни производства  (Cr, Ni, Cu, Ag, Zn) към фабрика за пластмасови изделия Мони МГ – Пловдив (2013)
 • Проект и производство на парогенератор и дестилационна система 2х200 l за етерични масла на Емове Ойлс – с. Чешнегирово (2018) – ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Технически решения на система за парна стерилизация за насипни билки и подправки към фабрика за чай Ботаникъл - с. Чешнегирово (2012)
 • Проект и производство на директна термопомпена система за пречистване на отпадъчни води 10 l/h в Университет по хранителни технологии - Пловдив (2014) – ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Проект и производство на когенерационна система с хибриден слънчев панел и термопомпа за производство на електричество и битова гореща вода в Крейн - Пловдив (2013) – ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Проект и технически решения за увеличаване капацитета на дестилерия за лавандула  с.Зетьово (2017) – ВИЖ ПОВЕЧЕ
 • Проект и технически решения при ремонт на парна и кондензатна система обслужваща съдове за суспензии във фармацевтична фабрика Actavis/Teva – гр. Троян (2016)
 • Технически решения за изпарителни и сушилни инсталации за бирена мая във фирма  Анес 96 – с. Царацово (2017-2018)
 • Проект и технически решения на системи за сгъстен въздух 36 bar и 8 bar във фабрика за бутилиране на минерална вода Хисар Милениум – с. Старо Железаре (2013)
 • Технически решения за технологична охладителна инсталация 600 kW към фабрика за пластмасови изделия ИТД – гр. Съединение (2017)
 • Технически решения за генериране на суха наситена пара във фабрика за напитки  Нова Трейд – гр. Съединение (2017)